ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA| RECHTSANWALTSKANZLEI| LAW FIRM

Advokátska kancelária poskytuje právne služby v oblasti :

 • trestného práva
 • občianskeho práva
 • obchodného práva
 • pracovného práva
 • rodinného práva

Výkon advokácie v zmysle § 1 ods. 2 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii zahŕňa :

 • zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi
 • obhajobu obvinených v trestnom konaní
 • poskytovanie právnych rád
 • spisovanie listín o právnych úkonoch
 • spracúvanie právnych rozborov
 • správu majetku klientov
 • ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci