ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA| RECHTSANWALTSKANZLEI| LAW FIRM

JUDr. Martin Olos, advokát
so sídlom Karola Kašjaka 1, 013 13 Rajecké Teplice, Slovensko
zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou so sídlom v Bratislave pod č. 5480

e-mail : info@advokat-slovakia.eu
tel. : 0911 55 22 88

číslo elektronickej schránky : E0006609227
adresa elektronickej schránky : ico://sk/42055148_20069
bankové spojenie : Fio banka, a.s. - IBAN : SK65 8330 0000 0020 0099 7276
IČO : 42055148
DIČ : 1044155695