ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA| RECHTSANWALTSKANZLEI| LAW FIRM
"Právo sa nemení podľa toho, či ide o malých alebo veľkých.

De maiore et minore non varianta iura. Ovidius"

Vitajte na webstránke advokátskej kancelárie JUDr. Martina Olosa, advokáta zapísaného v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 5480. Advokátska kancelária sídli v Rajeckých Tepliciach na ul. Karola Kašjaka 1 a poskytuje komplexné právne služby v hlavných odvetviach slovenského právneho poriadku, najmä v oblasti trestného, obchodného a občianskeho práva. Kancelária bola založená s cieľom poskytovať právne služby klientom na nadštandardnej úrovni a so zabezpečením maximálnej miery diskrétnosti, časovej flexibility a nezávislosti advokátskeho povolania.

Advokátska kancelária pri komunikácii so súdmi používa zaručený elektronický podpis, s čím je spojená úspora súdnych poplatkov na obchodnom registri vo výške 50 % ako aj ďalšia úspora na poplatkoch za overovanie listín a na poštovnom.