ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA| RECHTSANWALTSKANZLEI| LAW FIRM

JUDr. Martin Olos (*1978)

1992 - 1996 stredoškolské gymnaziálne štúdium
1996 - 1997 základná vojenská služba
1998 - 2003 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave - magisterské štúdium práva
2003 - 2006 prax advokátskeho koncipienta
jún 2006 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave - obhajoba rigoróznej práce a zloženie rigoróznej skúšky v odbore trestné právo hmotné
september 2006 zloženie advokátskej skúšky
od 2007 advokátska prax
jazyky : nemecký - pokročilý (vrátane právnej terminológie), anglický - stredne pokročilý
voľný čas : aktívny šport (horská cyklistika, plávanie), príroda